Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu mẹo vặt linh tinh ....

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Cách sao lưu dữ liệu Facebook về máy tính

Cách sao lưu dữ liệu Facebook về máy tính

Bạn có thể muốn lưu dữ liệu cá nhân trên Facebook về máy tính trước khi xóa tài khoản, hoặc đơn giản để phòng xa. Dưới đây là cách thực hiện.
Bạn có thể tải về dữ liệu Facebook từ trang “Account Settings”.
Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản Facebook, nhấn vào biểu tượng Settings hình bánh răng ở góc trên cùng bên phải, chọn “Account Settings”.
Cách sao lưu dữ liệu Facebook về máy tính
Bước 2: Bạn sẽ thấy liên kết “Download a copy of your Facebook data” ở cuối trang.