Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu mẹo vặt linh tinh ....

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Sách xưa : Phan Đình Phùng

Phan Đình Phùng


Bấm vô ảnh để phóng to lên xem.  Sách tuy rách nhưng là vật quý hiếm. Mời tất cả anh chị em tự nhiên mang share, lấy xuống xài cũng đuơc, chia xẻ cho mọi nguời mang cho con em đọc càng tốt khỏi hỏi xin chi cả.Sách xưa :Bài Học Giản yếu lớp hai (2)

Bài Học Giản yếu lớp hai (2)


Le Nhanduc

Sách chống ngu dân và suy thoái đạo đức:
Bài học giản yếu lớp 2: Bấm chuột vô ảnh để phóng to ra đọc online hoặc cần thì download xuống máy link file PDF. 


Sách xưa : Đức tự chủ

Đức tự chủ


Bấm vô ảnh để phóng to lên xem.  Sách tuy rách nhưng là vật quý hiếm. Mời tất cả anh chị em tự nhiên mang share, lấy xuống xài cũng đuơc, chia xẻ cho mọi nguời mang cho con em đọc càng tốt khỏi hỏi xin chi cả.Sách xưa : Em Học Việt Ngữ Lớp Tư (Sách trưóc 1975 Bộ Giáo Dục Xuất Bản)

Em Học Việt Ngữ Lớp Tư 

(Sách trưóc 1975 Bộ Giáo Dục Xuất Bản)
Sách xưa : Saigon năm xưa

Saigon năm xưa


Tủ sách quý hiếm mới quý anh chị em xa gần chia xẻ.
Bấm vô ảnh phóng để phóng to.