Nam Ròm
Hình xưa VNCH
Tin tức đó đây
Sách xưa thời VNCH
Hình vui Ảnh đẹp
Thơ vui, chuyện tiếu mẹo vặt linh tinh ....

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

Kho Sách Xưa với những loại sách VN đầu thế kỷ 20 .

Sách Xưa
Kho chứa sách của Quán Ven Đường
Chủ quán: Huỳnh Chiếu Đẳng
==> http://ndclnh-mytho-usa.org/Sach%20Xua.htm


******************
 Chuyển đến chư Vị Bộ sách xưa quí hiếm
​ ​
trong Quán Ven Đường, chủ Quán Ông Huỳnh Chiếu Đẳng. Kính mời chư Vị vào Quán uống trà thư giản và đọc sách & nghiên cứu.
Bộ Sach xua qui hiem !xin đừng bỏ
Quí lắm xin các bạn lưu giữ .
Nếu mất đi không kiếm được đâu .
Bấm ngay chữ " Sách Xưa " thì lần lượt sẽ có các bộ sách hiện lên. 
Tay Du Truyen (AB.81)_.pdf            31165
Truyen Dong Thien Vuong (AB.648)_.pdf          37802
Khau Su Ky_.pdf          23700


 


Sào Nam-ÂnTp.pdf         18523


Đây là quyển sử rất lớn, chữ Hán, chỉ có ba quyển (1, 2, và 15)
 
Quyển Kim Vân Kiều nầy rất lớn số bytes, chữ Nôm

 

Click ngay tấm ảnh liên hệ để download.

Vì các quyển sách nơi đây có số bytes khá lớn, quí khách nên download về computer nhà rồi mới xem.


Click ngay tấm ảnh liên hệ để download. Xin mời trở lại vì còn dài dài sách hiếm sẽ bỏ lên.
Vì các quyển sách nơi đây có số bytes khá lớn, quí khách nên download về computer nhà rồi mới xem.
Vì các quyển sách nơi đây có số bytes khá lớn, quí khách nên download về computer nhà rồi mới xem.
Click ngay các tấm ảnh liên hệ để download
Click ngay các tấm ảnh liên hệ để download
Vì các quyển sách nơi đây có số bytes khá lớn, quí khách nên download về computer nhà rồi mới xem.


 

Click ngay tấm ảnh để download dạng scan từ trang, nguyên bản sách in ngày xưa.
Click ngay tấm ảnh để download dạng scan từ trang, nguyên bản sách in ngày xưa.
Click ngay tấm ảnh để download dạng scan từ trang, nguyên bản sách in ngày xưa.
Quí khách của Quán Ven Đường cần có software (free) là
Adobe Acroreader mới đọc được các quyển sách xưa nầy.
Nếu computer của quí khách chưa có thì có thể install nó nơi đây.
 


Click ngay tấm ảnh liên hệ để download.

Vì các quyển sách nơi đây có số bytes khá lớn, quí khách nên download về computer nhà rồi mới xem.
 
Quoc thu
Click ngay các tấm ảnh liên hệ để download
GDCD
Vì file PDF khá lớn quí khách save về Hard disk trước sau đó hãy open để đọc
quoc van lop 3
nguoi thay thuoc
Nam ky phong tuc ky Click ngay hình để download hay đọc Vì files có dố bytes lớn các bạn kiên nhẫn chờ.
Phat thanh hoc duong
*** 
Annam Chi Luoc.Pdf         1307
Dai Viet Su Ky Toan Thu.Pdf            6542
Lam Son Thuc Luc.Pdf            309

***

Nông cổ mín đàm (chữ Hán: 農賈茗談; nghĩa là "uống trà bàn chuyện làm ruộng và đi buôn") là tờ báo tiếng Việt do Paul Canavaggio - một chủ đồn điền và thương gia người đảo Corse, hội viên Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ làm chủ nhiệm, chủ bút lần lượt là các ký giả Dũ Thúc Lương Khắc Ninh, Gilbert Trần Chánh Chiếu, Nguyễn Chánh Sắt. Nông cổ mín đàm bàn về nông nghiệp và thương nghiệp, phát hành thứ năm hằng tuần tại Sài Gòn bằng chữ Quốc ngữ. Số 1 ra ngày 1 tháng 8 năm 1901. Một thời gian sau báo được xuất bản một tuần 3 kì. Sau khi phát hành số ra ngày 4 tháng 11 năm 1921 thì báo bị đình bản. Đây được coi là tờ báo kinh tế đầu tiên bằng chữ quốc ngữ.


Click ngay hình để download hay đọc
Click ngay hình để download hay đọc
 
Click ngay hình để download hay đọc
 
Click ngay hình để download hay đọc


Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer

Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer

Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer

Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer


Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer

Không có nhận xét nào:

b i u link code

Chèn

Help ?
- Đây là khung soạn thảo mới hỗ trợ chèn biểu tượng cảm xúc, các kiểu chữ (đậm, nghiêng, gạch dưới) hoặc chèn link, code vào phản hồi của bạn
- Sau khi soạn thảo xong, hãy nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) và paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận.
(c) 2011 http://itdl.blogspot.com

Chọn Xoá hết

Đăng nhận xét

Bấm vào dưới avata "Tham gia trang web này " để có thể biết bài mới của Ròm